למחשבון עזר לתכנון קורת LBN

 
 

מחשבון זה נועד לאפשר לך המתכנן ביצוע חישובים ותכנונים ע"פי צרכיך וזאת ע"מ שתוכלי לתכנן
קורת LBN  אופטימלית מבחינת הצורך ההנדסי תוך השגת משקל עצמי נמוך של הקורה.

דגשים לתכנון :
1. HTOT = גובה קורה . - גובה מקסימאלי 800 מ"מ .
2. BF     = רוחב  בסיס – אפשרות ל-5 רוחבים  (60,90,120,150 ,200 מ"מ ) .
3. T       =  עובי פלדה לדופן – ניתן לתכנן מעובי 1.5 מ"מ עד 4 מ"מ .
4. אורך  = אורך מקסימאלי של קורת LBN  הוא 8000 מ"מ . ניתן להאריך ע"פי הצורך  בשימוש מחברים יעודיים
 

Htot

Bf

t

Hw

tip

A

Ix

Iy

Wx

Wy

rx

ry

G [Kg/m]

perimeter

Bf [in]

Htot [in]

t [in]

As [mm^2]

350

120

1.5

142.2

60

2226.5

41529583.7

9450370.5

237311.9

54002.1

136.6

65.2

17.4

1484.3

4.72

13.78

0.06

213.23

600

120

3.0

392.2

60

5952.9

300321680.8

18907463.8

1001072.3

63024.9

224.6

56.4

46.5

1984.3

4.72

23.62

0.12

1176.46

500

100

2.5

326.8

50

4134.0

144831057.5

9118182.8

579324.2

36472.7

187.2

47.0

32.3

1653.6

3.94

19.69

0.10

816.99

400

80

2.2

261.4

40

2910.3

65199605.2

4108629.0

325998.0

20543.1

149.7

37.6

22.7

1322.9

3.15

15.75

0.09

575.16

300

90

3.0

144.1

45

3564.7

47555455.9

7976335.3

317036.4

53175.6

115.5

47.3

27.8

1188.2

3.54

11.81

0.12

432.35

150

40

1.5

80.7

20

842.2

2763825.0

350198.5

36851.0

4669.3

57.3

20.4

6.6

561.4

1.57

5.91

0.06

121.08

250

50

1.5

163.4

25

1240.2

10843873.6

683982.5

86751.0

5471.9

93.5

23.5

9.7

826.8

1.97

9.84

0.06

245.10

200

60

3

96.1

30

2376.5

13951643.0

2364431.9

139516.4

23644.3

76.6

31.5

18.6

792.2

2.36

7.87

0.12

288.23

150

60

3

46.1

30

2076.5

6959257.3

2363531.9

92790.1

31513.8

57.9

33.7

16.2

692.2

2.36

5.91

0.12

138.23

285

60

1.5

181.1

30

1443.2

16578925.0

1181682.7

116343.3

8292.5

107.2

28.6

11.3

962.2

2.36

11.22

0.06

271.62

300

90

3

144.1

45

3564.7

47555455.9

7976335.3

317036.4

53175.6

115.5

47.3

27.8

1188.2

3.54

11.81

0.12

432.35

 
 
 
  
   להורדת טבלת חישוב לחץ כאן

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר